Skip to content

FROSNE RØR

Tining av frosne vannrør

Når det blir kaldt nok ute, kan rørledninger fryse. Da må de frosne rørene tines.
Tining av frosne rør fikser vi!

Har du problemer med frosne rør, avløpsrør eller vannledninger?

Moderne plast-vannledninger lar seg ikke tine ved hjelp av tradisjonelle tineapparat. Vi bruker derfor varmt vann og dyser spesielt beregnet for tining av is.

Husk:
– Når vann i rørene fryser til is, øker volumet med ca 10%.
– I en lukket ledning medfører det at trykket i ledningen stiger helt til noe brister
– For å unngå eventuell skade på bygning eller andre gjenstander bør du bruke fagfolk til tinejobben
– Vår erfarne fagfolk har den nødvendige kunnskapen og utstyret for å tine røret på en forsvarlig måte.

Ved hastejobber ta kontakt på vakttelefon på 988 95 000.