Skip to content

RØRINSPEKSJON BERGEN.

Har du gamle rør som må byttes? Er rørene gått tette? Kanskje bor du i et gammelt hus og kjenner ikke til hvor rørtraséene går? Vi kan foreta en rørinspeksjon med søkeutstyr eller kamera for å finne ut hvilke tiltak du bør gjøre.
Gamle støpejernsrør korroderer over tid og pakningene i rørskjøtene klarer ikke å holde tett. Det kan derfor være lurt å inspisere støpejernsrør med noen års mellomrom for å forhindre lekkasje. I tillegg kan fett, oljer og såperester i avløpsrør etterhvert skape avleiringer og innsnevringer som til slutt vil tette røret. En rørinspeksjon vil kunne avdekke eventuelle feil og mangler i eksisterende rørledninger.

Rørinspeksjon med kamera

Rørinspeksjon med kamera er den beste metoden for kvalitetskontroll av gamle avløpsrør og en veldokumentert inspeksjon er et viktig grunnlag for beslutning av videre tiltak.