Skip to content

HØYTRYKKRENSING AV RØR

Opplever du tett sluk i dusjen, tett avløp på kjøkken eller andre problemer med tette rør? Rørhab Bergen åpner tette avløps- og vannrør.

Ved hjelp av høytrykksspyling kan vi rense tette sluk og avløpsrør. Gjennomspyling med høyt trykk er svært effektivt – og skånsomt – for å rense mindre rør. Vi har utstyr som kan benyttes på mindre avløp som kjøkken og slukavløp, eller boligens avløpsledninger til kloakk.

Høytrykksspyling av rør som forebyggende tiltak

Gjennom årenes løp vil det dannes avleiringer av fett og matrester i kjøkkenavløp eller hår og såperester i rørene på badet. Dette kan etter hvert føre til tilstopping av rør og avløp. Høytrykksspyling fjerner derfor belegg før problemene oppstår. Vedlikeholdsspyling er òg effektivt for fjerning av rust av rørledninger og avløp.

Kontakt Rørhab for pris på åpning av tette sluk, avløp eller kloakk eller for vedlikehold og rensning av rør og avløp.